top of page
Schedule

SKOLAS MĀCĪBU SISTĒMA

Mēs esam izstrādājuši mūsdienīgu mācību sistēmu, kas ļauj efektīvi strādāt ar katru bērnu individuāli un sniedz daudzpusīgu, kvalitatīvu izglītību
 

klase.png

MAZAS KLASES

Vidēji katrā klasē ir apmēram 10 - 12 bērni. Katram tiek izstrādāts individuālais apguves plāns, ko veido visi skolotāji, iepazīstot katru bērnu. Šī pieeja palīdz efektīvi katram bērnam sniegt to atbalstu, kāds ir nepieciešams

award.png

SPECIĀLA VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Visa vērtēšanas sistēma mūsu skolā ir balstīta uz individuālu izaugsmi. Katrs bērns tiek vērtēts tikai pēc katra paša izaugsmes. Mūsu izstrādātā sistēma katram bērnam samazina uztraukumu par rezultātu, motivējot izdarīt vairāk

puzzle.png

VEIKSMĪGI REALIZĒJAM IEKĻAUJOŠO IZGLĪTĪBU

Mūsu mācību sistēma un individuālā pieeja ļauj iekļaut bērnus ar šādām atbalstāmām vajadzībām: AST, UDS un arī UDHS, disleksija, disgrāfija, diskalkulija, epilepsija, u.c.

cooking.png

GATAVOJAM UZ VIETAS

Mēs gatavojam paši, jo esam par to, ka katrs bērns pats izvēlas to, ko grib ēst. Piedāvājums ir tik plašs no labākajiem Latvijas pārtikas pārstrādātājiem un audzētājiem, lai katrs sev atod kaut ko gardu katru dienu

languages.png

DAUDZVALODĪGA VIDE

Mūsu skolā mācās bērni ar dažādām tautībām un valodām ģimenē, un tas netraucē kopā apgūt gan latviešu valodu, gan angļu valodu, bet visu jauno zināšanu apgūšanai saņemt atbalstu katram vissaprotamākajā valodā.

travelling.png

EIROPAS BRAUCIENI

Mūsu skola ir akreditēta ERASMUS+ programmā, kas ļauj jaunas zināšanas iegūt ne tikai skolotājiem, bet arī centīgākajiem skolēniem. Katru gadu tiek organizēti braucieni, lai veicinātu bērnu plašāku socializēšanās un jaunu prasmju apguvi uz dažādām Eiropas valstīm

pulcini.png

PLAŠS PULCIŅU KLĀSTS

Papildus mācību priekšmetu apgūšanai, bērni mūsu skolā arī dzied, dejo, sporto, iet latviskās un citu tautu rotaļās, radoši izpaužas dažādās tehnikās un veido no keramikas neticami skaistas lietas

mathematics.png

NE VAIRĀK KĀ 4 PRIEKŠMETI DIENĀ

Mūsu skolā visas mācības katru dienu ir saplānotas tā, lai jaunu zināšanu un prasmju apguve būtu nokoncentrējama tikai uz 4 dažādām mācību jomām dienā

scooter.png

NAV MĀJASDARBU

Mācību stundas ir plānotas pēc tāda principa, ka katrs saņem visu nepieciešamo zināšanu un prasmju apjomu katrā stundā, tādēļ mājās mācīties nevajag, ja nu vienīgi pašam ir tāda vēlēšanās

language.png

TIEK APGŪTAS 5 VALODAS

Visās klašu grupās jaunas zināšanas tiek apgūtas vismaz 2 valodās, bet kopsummā tiek apgūtas šādas valodas: latviešu, angļu, krievu, vācu un japāņu. Ticam, ka, mācoties 12 gadus, šo valodu pamata vai padziļināta zināšana ir iespējama

park.png

PLAŠS, ZAĻŠ PAGALMS

Esam bagāti ar savu mini bērzu birzi, apzaļumotajām visu vecumu spēļu lauku zonām un sporta daļu, kur var spēlēt gan basketbolu vai futbolu, gan izvingroties. Mums pagalmā ir arī savs unikālais kalniņš, kur ziemas priekus bauda visi bērni (un ne tikai bērni)

comfy.png

MĀJĪGAS TELPAS

Videi ir ļoti liela nozīme, tādēļ mēs esam par to, lai mūsu bērniem "otrās mājas" būtu tikpat patīkamas kā pirmās. Gan klases, gan visas koplietošanas telpas ir rūpīgi veidotas tā, lai saulainās telpas būtu īpaši mājīgas

Book and Eyeglasses

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MŪSU SKOLĀ:

Pamatskolas programma (kods 21011111) - ir akreditēta.

Vispārējā vidējās izglītības programma (kods 31016011) - ir akreditēta.

bottom of page